Cirurgia de mínima invasió

La cirurgia de mínima invasió permet realitzar procediments quirúrgics de manera molt menys traumàtica pel pacient, de manera que s’aconsegueixen millors resultats.

A diferència de la cirurgia convencional, s’utilitzen aparells tals com càmeres, fluoroscopis (rajos x) junt amb instruments específics per cada intervenció per realitzar infinitat de diferents procediments en els que destaquen la laparoscòpia, artroscòpia, toracoscòpia, cistoscòpia, radiografia intervencionista… D’aquesta manera, la cirurgia es realitza sense haver de fer grans incisions ja que, a través de petites incisions s’aconsegueixen realitzar intervencions.

¿Quins son els beneficis de la mínima invasió?

  • Recuperació més ràpida: al reduir la grandària de la incisió i menor alteració del metabolisme i funció immunitària es tradueix en una acceleració de la recuperació
  • Hospitalitzacions més curtes: molts pacients requereixen un menor temps d’hospitalització post quirúrgic inclòs reduint o evitant les estades nocturnes
  • Cicatritzacions de menor mida: les incisions durant la cirurgia solen ser entre 3mm i 1cm fet pel qual a la majoria de les intervencions la cicatriu queda pràcticament il·localitzable després de la seva cura
  • Menor dolor: al ser procediments menys invasius, generalment generen menys dolors post quirúrgics

  • Menor requeriment d’anestèsia: al tractar-se de procediments menys dolorosos, es necessària una menor dosis d’anestèsics per mantenir al pacient en un estat anestèsic i nociceptiu adequat.

En resum, les cirurgies de mínima invasió redueixen considerablement les complicacions que poden donar-se durant el procés operatori i els riscos associats a l’anestesia. A part de que el dolor pot quirúrgic es redueix considerablement. Tot és més precís. El cirurgià conta amb l’ajuda d’un sistema de televisió i diferents òptiques que permeten veure l’interior de les cavitats corporals en temps real i amb una alta resolució

¿Quines són les tècniques de mínima invasió?

  • Laparoscòpia: ovariectomia, criptorquidectomia, gastropexia preventiva, colecistocentesis, recull de biòpsies hepàtiques, pancreàtiques, renals, prostàtiques….
  • Toracoscòpia: pericardiectomia, recull de mostres pulmonars…
  • Endoscòpia digestiva: extracció de cossos estranys localitzats en el tracte digestiu, col·locació de tubs d’alimentació gàstrica, dilatació d’estenosis esofàgiques…
  • Endoscòpia respiratòria: laringotraqueobroncoscòpia amb diagnòstic i recull de mostres…
  • Endoscòpia Urogenital: diagnòstic i recull de biòpsies i inseminacions artificials 

La cirurgia de mínima invasió és, sens dubte, l’alternativa perfecta per evitar que la nostra mascota pateixi més del compte després d’un procés quirúrgic. La premissa és facilitar la millor atenció i, en cas de que hagi de passar per un procés quirúrgic, facilitar la millor tècnica per realitzar-la i sempre vetllant per un postoperatori lo menys traumàtic possible.