Esterilitza a la teva mascota

De manera natural les nostres mascotes tenen la capacitat i l’instint de reproducció però amb la domesticació i humanització, aquesta funció queda acotada i pot provocar trastorns físics i psíquics. Per aquest motiu es recomana l’esterilització, ajuda a prevenir de possibles malalties, ensurts i despeses econòmiques superiors en veterinaris:

  • Elimina la probabilitat de produir tumors malignes als genitals

En femelles s’elimina el risc de càncer d’úter i en mascles del de testicles. S’ha de tenir en compte que per la selecció genètica a la que les nostres mascotes s’han sotmès, moltes vegades prioritzant patrons estètics o funcionals per davant de la salut, els gossos tenen més probabilitats de patir aquest tipus de tumors que els humans.

  • Es redueixen les infeccions i irritacions vaginals a les femelles

Eliminar el cel redueix el risc de patir vaginitis a les gosses. Amb la segregació de sang i flux del cel, les gosses són més propenses a patir infeccions si no extremem les mesures d’higiene. A més a més, la piòmetra o infecció de matriu o úter són molt perilloses i letals si no s’agafen a temps. La piómetra és l’acumulació de pus i segregacions de l’úter provocades per bactèries i requereix d’una intervenció d’urgència amb hospitalització de 1-3 dies aproximadament fins que l’animal està estable. 

  • Evitem problemes de pròstata en els gossos

                  A l’extirpar els testicles es redueix el risc de tumors prostàtics en mascles adults.  

  • Reduïm el risc de patir càncer de mama a les femelles

Degut a l’esterilització es redueix l’exposició a les hormones sexuals i redueix el risc de càncer de mama en les femelles.

gatets petits grissos

  • Limitem el problema de les camades no desitjades

Una campanya d’esterilització massiva i organitzada de les mascotes eliminaria pel complert els problemes d’abandonament dels animals i cadells. A part de que erradicaria el patiment dels animals que viuen al carrer sense aliment i amb risc de patir accidents i malalties infeccioses. 

Esterilitzant a la nostra mascota, no només millorem la salut de la nostra mascota, si no que també col·laborem en la salut pública i en reduir la població d’animals que viuen al carrer. 

Aquest punt és especialment sensible en els gats els quals poden tenir 2 camades anuals d’unes 5 cries. Si multipliquem aquests valors per totes les femelles ferals del municipi, l’expansió de les colònies de gats podria ser descontrolat.  

  • Reduïm el risc de fuga/pèrdua de mascles

Un elevat nombre de mascles i femelles que es perden es produeix durant el període del cel. La esterilització ho evita! Els mascles redueixen o eliminen la seva receptivitat a les hormones del cel i les femelles deixen de buscar mascles per ser fecundades. 

  • Elimina el seu comportament territorial i agressiu

En els animals més dominants es redueix el comportament territorial i agressiu a l’eliminar les glàndules dels òrgans genitals vinculades a la segregació d’hormones sexuals. 

  • Reduïm l’ansietat

És cert que l’esterilització en mascles pot provocar un descens de l’activitat física i, en conseqüència, augment del pes. Aquest augment de pes es pot controlar amb un increment de l’activitat exterior així com un canvi de dieta. Però guanyem en una reducció de l’ansietat, nervis i excitació provocada per la secreció constant d’hormones  

  • Prevenim trastorns psicològics en les femelles

Els embarassos psicològics són trastorns psicològic-hormonals que impliquen un patiment i malestar innecessari per les femelles. Aquest trastorn pot aparèixer post cel al no quedar-se embarassades i els signes més freqüents són la costum d’agafar objectes i adoptar-los com cadells, segregació de llet o inclòs reducció de la gana. 

  • Allarguem la vida de l’animal

Totes les avantatges prèviament mencionades es resumeixen en que la vida de la nostra mascota pot allargar-se un 24% de mitjana respecte un animal sense castrar. Evitar malalties, infeccions, fugues, agressions… ajuda a tenir mascotes més sanes i equilibrades i per tant amb una esperança de vida superior.  

 Si vols esterilitzar a la teva mascota truca i consulta’ns! Utilitzem diferents tècniques d’esterilització i seleccionarem conjuntament la que pugui encaixar millor a les vostres necessitats!